Käyttöohjeet/vuokrausehdot

.

                 Lataa käyttöohjeet/vuokrausehdot alta. 

                                                         Paljujen  käyttöohjeet

 • aseta palju suoralle alustalle ja aseta tukijalat tukevasti maahan.
 • täytä palju vedellä 15cm vaille täyteen.
 • laita sähkö roikka pistorasiaan valot syttyvät.
 • poreet käynnistyvät etu boksissa olevasta napista. (vain luxus malli)
 • Sytytä kamina . HOX PALOVAARA kaminaa ei saa sytyttää ennen kuin palju on täynnä vettä.
 • Palju lämpeää noin 3-4 tuntia säästä riippuen. sekoita vettä välillä nähdäksesi todellisen lämpötilan.
 • kun lopetat paljuilun irroita pohjaroput altaasta ja kaminasta HOX JÄÄTYMISVAARA JOS KAMINAN ROPPUA EI IRROITETA, pese palju, nosta jalat ylös ja kiinnitä kansi paikoilleen. Nyt palju on valmis palautettavaksiVUOKRAUS EHDOT

Paljukärryssä on liikennevakuutus se korvaa liikenteessä sattuneet vauriot.

Paljun käytössä sattuneet vauriot (lämmittimen väärinkäytöstä palanut reikä, kosmeettiset vauriot yms) omavastuu 400€

Palju palautetaan aina pestynä ja siinä kunnossa kun se on vuokraushetkellä ollut.

VIRUTA PALJU PUHTAAKSI JUOKSEVALLA VEDELLÄ JA HARJALLA!! jos paljua ei ole puhdistettu tulee siitä lisälasku 40€

           VUOKRAUSEHDOT

 • Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on tarkastanut sen ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jo olemassa olevista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on asiakkaan hyväksymä ja allekirjoittama.
 • Vesijetissä on voimassaoleva vakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan sisällä vastuuvakuutusta eikä korvaa henkilövahinkoja, rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa eikä vakuutus korvaa, jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.
 • Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.
 • Vesijetti luovutetaan asiakkaalle polttoainesäiliö täytenä. Luovutustilanteessa ja vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti. Vuokraaja palauttaa vesijetin polttoainesäiliö täytenä. Polttoaineena käytetään aina 95/98E polttoainetta. Asiakas korvaa vahingot, jos ne ovat aiheutuneet vääränlaisen polttoaineen käytöstä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana niin vuokraamo perii tankkausmaksua 3€/litra, ellei vesijetin vuokrahintaan sisälly polttoaine, tai tankkauksesta ole sovittu erikseen.
 • Jos vesijetille tapahtuu vahinkoa, perimme omavastuun suuruisen summan joka on 2000€. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet..
 • Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä, traileria ja liivejä. Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle palautetaan maksettu summa kokonaan takaisin. Myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen varausten maksuja ei palauteta.
 • Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraajalle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, vesijetissä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta.
 • Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

Vuokra-aika: _________________________________________________________________

Jos vesijetti/traileri palautetaan epäsiistinä ja likaisena, on vuokraamolla oikeus periä vuokraajalta 50 euron pesukorvaus. Lista vesijetin vaurioista tai puutteista luovutushetkellä: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Olen tarkastanut vesijetin kunnon luovutushetkellä. Siinä ja sen varusteissa olevista vaurioista ja puutteista on kirjoitettu yllä oleva lista. iissä _____.______.2020

VUOKRAAJA

Nimi: __________________________________________________

Henkilötunnus: _________________________________________________

Puhelin: _________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________

Osoite: __________________________________________________

allekirjoituksella vakuutan olevani täysi-ikäinen; tietoinen mahdollisista vesijetin puutteista ja vaurioista

sekä lukeneeni nämä vuokrausehdot.

Allekirjoitus ______________________________________________________